A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Ka’ahumanu

Arti nama ka’ahumanu adalah "jubah burung." Nama ka’ahumanu biasanya digunakan untuk perempuan. Nama Ka’ahumanu berasal dari bahasa hawai yang menggunakan awalan huruf K dan jumlah huruf 16 karakter. Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel untuk memudahkan memahami maksud dan arti nama Ka’ahumanu.

Tabel arti nama Ka’ahumanu

Nama Huruf Awalan Jumlah Huruf Bahasa Arti
Ka’ahumanu K 16 Hawai
  • jubah burung

Kombinasi Nama Ka’ahumanu

Kombinasi nama Ka’ahumanu bisa bervariasi bisa untuk awal atau akhir. Contoh nyata rangkaian nama Ka’ahumanu bisa ditemui dalam nama-nama orang sekitar kita yang menggunakan nama Ka’ahumanu.

  • Ka’ahumanu Penthea
  • Ka’ahumanu Rukiya
  • Ka’ahumanu Nada
  • Ka’ahumanu Josephine
  • Ka’ahumanu Carmencita
  • Comments are closed.

    You might also likeclose