A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Apriliani

Arti nama apriliani adalah "bentuk variasi dari nama april yang artinya anak perempuan yang lahir pada bulan april dengan selamat." Nama apriliani biasanya digunakan untuk perempuan. Nama Apriliani berasal dari bahasa indonesia yang menggunakan awalan huruf A dan jumlah huruf 9 karakter. Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel untuk memudahkan memahami maksud dan arti nama Apriliani.

Tabel arti nama Apriliani

Nama Huruf Awalan Jumlah Huruf Bahasa Arti
Apriliani A 9 Indonesia
  • Bentuk variasi dari nama April yang artinya Anak perempuan yang lahir pada Bulan April dengan selamat

Kombinasi Nama Apriliani

Kombinasi nama Apriliani bisa bervariasi bisa untuk awal atau akhir. Contoh nyata rangkaian nama Apriliani bisa ditemui dalam nama-nama orang sekitar kita yang menggunakan nama Apriliani.

  • Apriliani Ambarwati
  • Apriliani Jade
  • Apriliani Nurkomalawati
  • Apriliani Shakierra
  • Apriliani Sandrica
  • Comments are closed.

    You might also likeclose