A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Abiyyah

Arti nama abiyyah adalah "yang menolak kehinaan atau punya kepribadian yang kokoh." Nama abiyyah biasanya digunakan untuk perempuan. Nama Abiyyah berasal dari bahasa islami yang menggunakan awalan huruf A dan jumlah huruf 7 karakter. Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel untuk memudahkan memahami maksud dan arti nama Abiyyah.

Tabel arti nama Abiyyah

Nama Huruf Awalan Jumlah Huruf Bahasa Arti
Abiyyah A 7 Islami
  • yang menolak kehinaan
  • punya kepribadian yang kokoh

Kombinasi Nama Abiyyah

Kombinasi nama Abiyyah bisa bervariasi bisa untuk awal atau akhir. Contoh nyata rangkaian nama Abiyyah bisa ditemui dalam nama-nama orang sekitar kita yang menggunakan nama Abiyyah.

  • Abiyyah Jovanka
  • Abiyyah Jumantara
  • Abiyyah Rawahah
  • Abiyyah Belda
  • Abiyyah Albertina
  • Comments are closed.

    You might also likeclose