A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Naamah

Arti nama naamah adalah "manis, seorang anak perempuan yang manis atau cantik." Nama naamah biasanya digunakan untuk perempuan. Nama Naamah berasal dari bahasa kristiani yang menggunakan awalan huruf N dan jumlah huruf 6 karakter. Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel untuk memudahkan memahami maksud dan arti nama Naamah.

Tabel arti nama Naamah

Struktur nama: Naamah -> naamah bahasa Kristiani

Nama Huruf Awalan Jumlah Huruf Bahasa Arti
Naamah N 6 Kristiani
 • Manis
 • Seorang anak perempuan yang manis
 • cantik

Kombinasi Nama Naamah

Kombinasi nama Naamah bisa bervariasi bisa untuk awal atau akhir. Contoh nyata rangkaian nama Naamah bisa ditemui dalam nama-nama orang sekitar kita yang menggunakan nama Naamah.

 • Naamah Kahanuola
 • Naamah Nanik
 • Naamah Freya
 • Naamah Rabani
 • Naamah Aufar
 • Comments are closed.

  You might also likeclose