A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Oana

Arti nama oana adalah "tuhan maha pengasih." Nama oana biasanya digunakan untuk perempuan. Nama Oana berasal dari bahasa rumania yang menggunakan awalan huruf O dan jumlah huruf 4 karakter. Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel untuk memudahkan memahami maksud dan arti nama Oana.

Tabel arti nama Oana

Struktur nama: Oana -> oana bahasa Rumania

Nama Huruf Awalan Jumlah Huruf Bahasa Arti
Oana O 4 Rumania
  • Tuhan Maha Pengasih

Kombinasi Nama Oana

Kombinasi nama Oana bisa bervariasi bisa untuk awal atau akhir. Contoh nyata rangkaian nama Oana bisa ditemui dalam nama-nama orang sekitar kita yang menggunakan nama Oana.

  • Oana Johnishi
  • Oana Argyanti
  • Oana Ankine
  • Oana Sitaresmi
  • Oana Assyaffa
  • Comments are closed.

    You might also likeclose